Tag: PINO

Een reactie op het IPMA-Blog “Agile versus projectmanagement: de verkeerde discussie”

Op de website van IPMA-NL kwam ik een heel aardig stuk (achter deze link) tegen waarmee ik het in meer dan grote lijnen eens ben. Deze blog ging over de zeer geforceerde tegenstellingen tussen “traditioneel” projectmanagement en de huidige Agile beweging. De schrijver plaatst de discussie in een gezond perspectief en relativeert de tegenstellingen op een gezonde manier.

Toch wat kanttekeningen van mijn kant, waarbij ik de IPMA-blog veelvuldig citeer (even lezen dus). Dat begint bij de opmerking over “wat IPMA de ‘projectificatie’ van onze samenleving noemt”. Dat zie ik helaas niet. Ik zie eerder, zeker na de financiële crisis van 2008, een ‘verbeheersing’ van de samenleving. Verdergaande beheersing (controle) waar veelal rigide procedures door boekhouders en juristen grensverleggend denken, investeren en dus ook projecten vermijden en voorkomen. In de afgelopen 10 jaar zie ik niet zoveel projecten meer.