Rubriek Visie op projectmanagement

Van controle naar vertrouwen

Swimmer (Philippe Lopez)

De manier waarop we werken verandert. Of het de invoering van Het Nieuwe Werken betreft, de introductie van het Rijnlandse denken, Nieuw Organiseren of Het Nieuwe Plannen, de trend is om te verschuiven van ‘wie de baas is mag het zeggen’ naar

Welk project past bij mij?

framework

Op het vlak van project management wordt al geruime tijd gewerkt volgens uitgekristalliseerde methoden en aanpakken, veelal gebaseerd op ‘best practices’, vaak verfijnd door resultaten van academisch onderzoek, …

Het wonder van de A12

Snelweg

… over dromen, durven en doen in de wegenbouw…

Er was eens een opdrachtgever met een droom. Hij droomde dat de snelweg A12 stilletjes in één nacht werd verbouwd.

Stakeholders maken projecten succesvol

schakels

Succes is een rekbaar begrip! Wat de een ervaart als een succes ervaart de ander als een mislukking. Als alleen de projectmanager en zijn team de maatstaven bepalen zouden veel projecten succesvol zijn. De praktijk …

Projectmanagement na vandaag: 7x7x4

Michiel

Projectmanagement na vandaag is de titel van het nieuwe boek dat Michiel Louweret heeft geschreven met John Hermarij van Dhirata. Binnen de project-managementgemeenschap is John …

Leren van filosofen

spinoza

Grote filosofen proberen antwoord te geven op nog grotere (levens-) vraag-stukken. Waar komt de wereld vandaan? Wie ben jij? Wat is waar? Complexe vragen die niet één, twee, drie te beant-woorden zijn. Vele grote …

Weg met de businesscase?

businesscase

Overschrijdingen van budgetten van ICT projecten met een factor twee is eerder regel dan uitzondering. Enkele decennia geleden al. En helaas nog steeds. Iemand heeft berekend dat er, alleen al bij de overheid, circa vijf …

Its the team stupid!

Barcelona

Veranderingen zijn van alle tijden maar door de technologisering neemt de snelheid toe. De komende dertig jaar zijn, volgens futuroloog Arjan Kamphuis, meer veranderingen in aantocht dan in de voorgaande afgelopen 1000-10000 jaar. Wat betekent dit voor projecten?

Nijmeegs Projectmanagement (2)

TvdH Billboard

Als u onlangs nog in de stad van Keizer Karel bent geweest kan het u niet ontgaan zijn: grote billboards showen u een impressie van haar nieuwste trots in wording, De Oversteek.

Nijmeegs Projectmanagement

model

(Deel 1: De aanleiding, de projectvisie en het idee)
75 Jaar geleden werd de Nijmeegse Waalbrug geopend. Dat was veel later dan gepland, veel duurder dan begroot, verre van de oor-spronkelijke specificaties, …

Laatste reacties

Caroline Rijneveld, 28 sep 2013

Beste Nicoline, Ik heb met aandacht uw artikel over leiderschapsstijlen bij projecte…

reactie op: Transformatio..wat? Leiderschap in projecten
Job, 6 aug 2013

Leuk artikel en inhoudelijk sterk. Voor het succesvol opleveren van project is een in…

reactie op: De noodzaak van integraal projectmanagement
Peter Blesgraaf, 22 jul 2013

Interessante analyse, stof tot nadenken! Vooral de vergelijking met de 'incidenteel …

reactie op: De interim opdrachtgever als risicofactor

Opleiding

Boek van de week

Over Projecten Managen

Deze site blogt over projectmanagement.

Follow PrjctnMngn on Twitter

Redactie